Produktfakta

For fylling etter grunnsparkling på bilkarosserier, maskiner og lignende. Fester på blikk, metall og glassfiberarmert plast. Kan sprayes i flere sjikt for høyeste fyllevne.

Bruksområder:

  • Blikk
  • Metall
  • Glassfiberarmert plast

Trinn for trinn-instrukser

  1. Rengjør overflaten nøye, slip lett for å sikre god vedheft. Rene plateområder grunnes først med Plastic Padding Rustbeskyttelsesprimer eller Grunning.
  2. Rist beholderen kraftig i minst to minutter etter at du har hørt blandekulene, og med jevne mellomrom under bruk.
  3. Hold beholderen ca. 30 cm fra overflaten, spray jevnt og tynt i omganger med 5 minutters mellomrom.
  4. Rens dysen ved å holde beholderen opp ned og spraye til det bare er drivgass som strømmer ut.
  5. Kan finslipes og overlakkeres etter 2 timer. Eventuelt søl fjernes med syntetisk tynner. Trykkbeholder: Må ikke utsettes for direkte sollys og temperaturer over +50 °C. Må ikke stikkes hull på eller brennes. Gjelder også for tomme beholdere. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Oppbevares adskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Innhold:

  • 400 ml