Produktfakta

Fyller sprekker og hull i betong, metallplater og steinplater. Gir en tett, sterk og meget hard overflate som kan bores, gjenges og overmales. Fyller, limer, tetter og sammenføyer tre, stein og metall i alle kombinasjoner.

Bruksområder:

  • Reparasjoner og sammenføyninger av tre, jern etc.
  • Utfylling (sparkling) av harde underlag

Trinn for trinn-instrukser

  1. Forutsetningen for at en reparasjon skal lykkes, er at reparasjonsflatene er absolutt rene uten smuss, støv, olje, fett, voks eller lignende. Vask med tynner eller lignende. Slip gjerne rent med grovt slipepapir, f.eks. kornstørrelse 80.
  2. Tilblanding: Stikk hull i membranen på herdertuben med baksiden av tubekorken. SAMMENBLANDING: Bruk 3 – 4 cm. herder til 40 ml. masse, d.v.s. ca. 2-4% herder. Hvis man bruker for mye herder, blir Plastic Paddings egenskaper forringet. Ikke bland mer enn du vil bruke i løpet av ca. 5 minutter.
  3. Påføring: Påfør et tynt lag Plastic Padding ved skrapsparkling, slik at Plastic Padding trenger ned i slipesporene. Hvis det gjelder en fylling – fyll umiddelbart etter skrapsparklingen med Plastic Padding til ønsket tykkelse. Plastic Padding herder på ca. 8 minutter i romtemperatur, uansett tykkelse. Ved høyere temperaturer herder Plastic Padding raskere, ved lave temperaturer saktere.
  4. Plastic Padding er bestandig mot vann (også saltvann), olje, bensin, utspedde syrer og svake basiske kjemikalier, enkelte løsemidler osv. God vedheft – mindre bra på tre under vann. Den elektriske isoleringsevnen er svært god. Plastic Padding Elastic tåler varme opptil ca. +235 °C, men bør ikke brukes på flater som konstant utsettes for varme på over +160 °C.
  5. Plastic Padding slipes med kornstørrelse 120 eller finere. Kan også bores, skjæres eller gjenges 15–20 minutter etter herding. Plastic Padding kan overmales og lakkeres. 

Innhold:

  • 180 ml boks
  • 560 ml boks

Oppbevaring:

To år ved lagring under 20 °C.