Produktfakta

Perfekt for trematerialer siden sparkelmassen er lett å forme, skjære og slipe. Kan brukes både utendørs og innendørs. Hverken krymper eller sprekker. Trefarget.

Bruksområder:

 • Furu
 • Bjørk
 • Eik
 • Mahogni etc.

Trinn for trinn-instrukser

 1. Forutsetning: Rengjør flaten nøye. Slip bort gammel maling, skjær bort eventuelt råttent trevirke, og pass på at overflaten er tørr.
 2. Blanding: Stikk hull i membranen på herdertuben med baksiden av tubekorken. SAMMENBLANDING: Bruk 3 – 4 cm. herder til 40 ml. masse, d.v.s. ca. 2-4% herder.
 3. Påføring: Påfør først et tynt lag Trefylling som helt dekker alle slipespor og sprekker. Fyll deretter umiddelbart til ønsket tykkelse. Som regel er ett lag tilstrekkelig selv til relativt store reparasjoner, men større hull og ujevnheter kan kreve ett lag til. Slip lett mellom hvert lag.
 4. Herding: Trefylling bør ikke brukes ved temperaturer under +5 °C. Etter herding tåler Trefylling imidlertid temperaturer ned til –40 °C. Herdetiden ved +20 °C er ca. 5 minutter. Ved lavere temperatur er herdetiden lengre, ved høyere temperatur kortere.
 5. Sliping: Trefylling kan formes, skjæres og slipes allerede fem minutter etter herding.
 6. Maling: Ved maling brukes samme lakk eller fargesystem som ved utendørsmaling.
 7. Sammenføyning: Trefylling har svært god vedheft mot de fleste treslag og kan derfor med fordel brukes også til sammenføyning.
 8. Rengjøring: Herdet Trefylling er svært vanskelig oppløselig med vanlige løsemidler. Verktøy o.l. bør derfør rengjøres før Trefylling har herdet, med cellulosebasert tynner eller aceton. 

Innhold:

 • 180 ml boks
 • 560 ml boks

Oppbevaring:

To år ved lagring under 20 °C.