Produktfakta

Lettslipt polyestersparkel for hull og sprekker i materialer som f.eks. glassfiberarmert plast, stål og aluminium. Kan bearbeides 10 minutter etter herding.

Bruksområder:

  • Glassfiber/tre
  • Stål/tre
  • Aluminium/stål etc.

Trinn for trinn-instrukser

  1. Stikk hull i mebranen på herdertuben ved å snu på tubekorken.Bruk 3 – 4 cm. herder til 40 ml. masse, d.v.s. ca. 2-4% herder. Ikke bland til mer enn det som blir brukt i løpet av 5 minutter.
  2. Legg først et tynt lag Marine Filler og pass på at det trenger inn i alle sprekker og fordypninger. Fyll deretter umiddelbart til ønsket tykkelse. Det er ofte tilstrekkelig å sparkle én gang, men dype eller store hull krever flere sparklinger.
  3. Bruk ikke Marine Filler ved temperaturer under +5 °C. Ved romtemperatur +20 °C er herdetiden ca. 10 minutter. Ved lavere temperaturer er herdetiden lengre, ved høyere temperaturer kortere. 

Innhold:

  • 180 ml boks

Oppbevaring:

To år ved lagring under 20 °C.