Lim A-Å

A A: ABS - Avretting

A: ABS - Avretting

 • ABS

  Akrylnitril, styren-butadien. Termoplast som brukes i industrien for stive, lette og støpte produkter.

 • Acetat

  Salt eller kjemisk ester hvis formel er CH[e]3[/e]COO.

 • Acetat polyvinyl

  Også kalt "hvitlim" eller PVA og brukes spesielt i forbindelse med porøse materialer. Den brukes også til bokbinding.

 • Aceton

  CH[e]3[/e]COOCH [e] 3 [/ e] Et løsemiddel som brukes til å lage løselige organiske arter og for oppløsning av lim og cellulosebaserte fiber.

 • Acetylen

  C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagerer med klorsyre for å produsere vinylklorid. Den høye temperaturen på forbrenningspunktet muliggjør lodding av metaller som aluminium, inox, kobber og legeringer.

 • Akryl

  Akrylbasert syntetisk fiber.

 • Akrylat

  CH[e]2[/e] = CHCOO - Ester i vinylfamilien.

 • Alkalisk

  Metall basert på alkalisk kalsiumhydroksid eller ammonium. Alkaliske metaller som inkluderer litium, natrium, kalium, rubidium og cesium.

 • Alkalitet

  Materiale som består av hydroxyde fra alkalisk eller ammonium metall.

 • Anaerobisk

  Serie av kjemiske reaksjoner i en organisme i et miljø uten oksygen.

 • Anionisk surfaktant

  Også kalt anionisk tensio-aktiv. Forbindelse med en gode skum- og renseegenskaper. Finnes i vaskemidler og kosmetikk.

 • Avretting

  Utjevning av humper og hull under legging av et jevnt fundament.

B B: Belagt med plast - Butanone

B: Belagt med plast - Butanone

 • Belagt med plast

  Dekket med et tynt plastlag

 • Biologisk nedbrytbar

  Brukes til å beskrive et produkt som brytes naturlig ned og raskt omdannes til gjødsel.

 • Brannsikker

  Refererer til noe som er dekket med et brannsikret stoff, slik at det vanskelig vil brenne.

 • Bredde, stripe

  Refererer til bredden eller lengden til et stykke tapet. Kan også bety et stykke stoff klippet fra en rull.

 • Butanone

  C[e]4[/e]H[e]8[/e] Fargeløs væske brukt som et industrielt løsemiddel

C C. Camaieu - Cyanosis

C. Camaieu - Cyanosis

 • Camaieu

  En maling som benytter én farge i forskjellige fargetoner.

 • Celluloid

  Tidligste plast produsert fra nitrocellulose og kamfer.

 • Cellulose

  (C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Karbohydratkomponent som finnes i veggene til vegetabilske celler.

 • Celluloseholdig

  Inneholder cellulose eller en komponent av cellulosefamilien.

 • CSTB

  Fransk offentlig forskningsinstitutt som arbeider for bedre komfort og sikkerhet i byggesektoren. Jfr. det private instituttet BRE Group i Storbritannia.

 • CTBH

  Kode som brukes til å beskrive en kryssfiner som er motstandsdyktig mot fukt og vann. Disse kodene refererer til etablerte standarder. For eksempel WBP kryssfiner i Storbritannia.

 • CTBX

  Kode som brukes til å beskrive en type kryssfiner

 • Cyanoakrylat

  Såkalt superlim, som virker ved å danne en kjemisk binding med arbeidsstykkene.

 • Cyanosis

  Et produkt laget av cyanoakrylat.

D D: Dekstriner - Drevgarn

D: Dekstriner - Drevgarn

 • Dekstriner

  En gruppe av lav-molekylvekt karbohydrater fremstilt ved hydrolyse av stivelse.

 • Dimetakrylat

  Bindeledd mellom polymerer og elastomerer.

 • Dobbeltnivå

  Produsert for å ha to nivåer.

 • Drevgarn

  Tråder som kommer fra hamp eller lin.

E E: Eddiksyre - Etylen-vinyl-acetat (EVA)

E: Eddiksyre - Etylen-vinyl-acetat (EVA)

 • Eddiksyre

  C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Etsende syre i eddik, som kan brukes antiseptisk eller desinfiserende.

 • Ekstrudering

  Å presse plast gjennom et partikkelsjikt for å fluidifsere det.

 • Ekstrudering

  Å presse plast gjennom et partikkelsjikt for å fluidifsere det.

 • Elastomer

  Elastisk polymer ekstrahert fra gummitre (i Amazonas) og som omfatter gummi, naturgummi, neopren og silikon.

 • Emulsjon

  Kontinuerlig spredning av én væske inn i en annen, noe som produserer et heterogent miljø.

 • Epoksid

  Syklisk eter til bruk i produksjon av løsemider og plast

 • Epoksidholdig

  Det som inneholder epoksid

 • Epoksy

  Makromolekylær forbindelse laget av syklisk eter til bruk i produksjon av løsemidler og plast.

 • EPS

  Også kalt PSE. Det er en hvit og solid skum, som normalt brukes til å beskytte ting.

 • Et overløp

  For mye av et stoff, f.eks for mye lim.

 • Etylen

  C[e]2[/e]H[e]4[/e] Hydrokarbon, også betegnet som R1150. En bestanddel av polyvinylklorid (PVC) og finnes i forskjellige plastmaterialer.

 • Etylen-vinyl-acetat (EVA)

  Navnet på en termoplastisk smeltelim.

F F: Fenol-formaldehyd - Fugeskjøte

F: Fenol-formaldehyd - Fugeskjøte

 • Fenol-formaldehyd

  Polymer brukt til å lage lim og klebemidler

 • Fenolharpiks

  Harpiks som kan motstå temperaturvariasjoner, brukes hovedsakelig i byggsektoren og i transportbransjen.

 • Fjernemiddel/avisolering

  Det som fjerner eller avisolerer.

 • Flette

  Et vevd eller flettet stripe laget til dekorative formål.

 • Flextec

  Teknologi som gjør det mulig å lage fleksible bindinger under ekstreme forhold og samtidig holde en høy klebeevne.  

 • Flytende installasjon

  Legging av parkettgulv ved å montere sammen plankene, uten å feste dem på bakken.

 • Flytende parkett

  Treparkett hvor plankene ikke er faste på gulvet, men kun passet sammen.

 • Fugeskjøte

  En skjøte rundt konturene av et element, f.eks. rundt en gulvflis.

G G: Glycero - Gulvlist

G: Glycero - Gulvlist

 • Glycero

  C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Et biprodukt av forsåpningen som skjer ved produksjon av visse medisiner samt ved produksjon av cellofan.

 • Grunning

  Behandling som øker klebeevnen til et gulv eller en maling.

 • Gulvlist

  Den nedre delen av en vegg eller en søyle i kontakt med gulvet. Ofte festet langs nederste del av veggen.

H H: Heptan - Hygrometer

H: Heptan - Hygrometer

 • Heptan

  C[e]7[/e]H[e]16[/e] Hydrokarbon

 • Hybrid polymer

  Polymer hvor termineringene er endret kunstig for å øke klebeevnen.

 • Hybrid polymer

  Polymer hvor termineringene er endret kunstig for å øke klebeevnen.

 • Hydrokarbon

  En forbindelse som består av karbon og hydrogen, men kan også referere til olje og naturgass.

 • Hydrometri

  En vitenskap som måle egenskapene til vann

 • Hygrometer

  Måler fuktigheten på et sted i forhold til varmen og fuktighetsprosenten.

I I: Igjenfylling - Isocyanat

I: Igjenfylling - Isocyanat

 • Igjenfylling

  Reparere en sprekk eller et hull.

 • Ikke-plastifisert polyvinylklorid

  En stiv PVC som ikke ruster.

 • Isocyanat

  C=N=O Økologisk kompositt brukt i produksjonen av papir, lim, tekstil og isolasjon.

K K: Kapillarkrefter - Krysskobling/retikulasjon

K: Kapillarkrefter - Krysskobling/retikulasjon

 • Kapillarkrefter

  Handlingen av en væske (heving eller forsenkning) i forhold til faste stoffer, enten ved kontakt eller nærhet.

 • Karmen

  Horisontal støtte over en dør, vindu eller karnapp som bærer muren ovenfor.

 • Kasein

  Protein eller fiber i melk og brukes som et bindemiddel i maling.

 • Kationaktiv

  Ion eller gruppe av ioners reaksjon i katoden, det vil si når den elektriske ladningen utløses i et elektrolysør.

 • Klebeevne

  Egenskaper i en lim eller et bindemiddel. Det limte objektet kleber seg fast (selv vertikalt), men har ikke alle limens egenskaper. Det er viktig å vente til det er tørt, i henhold til retningslinjene, før objektet utsettes for press.

 • Klebeklar

  Den tiden det tar før overflaten er klar til å påføres lim.

 • Klebetørr

  Den tid som limen skal være påført et objekt før den oppnår korrekt klebeevne.

 • Klorert polyvinylklorid

  Meget motstandsdyktig PVC som ikke ruster.

 • Koekstrudert

  Multi-lags plast produsert ved ekstrudering.

 • Kollodium

  Blanding av eter og alkohol.

 • Konstruksjonsstøtte

  Beskriver hvordan en del av en konstruksjon holdes oppe av tre- eller metalltilfarere.

 • Kopolymerer

  Kjemisk forbindelse av makromolekyler som består av ulike monomerer.

 • Krepp

  En lett, tynt stoff med en rynket overflate.

 • Krysskobling/retikulasjon

  Refererer til modifisering av en polymer gjennom kobling av mikromolekyler

L L: Laminert - Lysherding

L: Laminert - Lysherding

 • Laminert

  Med referanse til et materiale som består av flere identiske lag holdt sammen av en harpiks eller silisium.

 • Lime

  Henviser til det å sprede lim eller klebemasse til noe. Lim for tre, papir o.l. og. klebemasse for tapet, plakater o.l.

 • Løsemiddel

  Et stoff som kan løse opp andre stoffer uten å endre eller nedgradere deres kjemiske egenskaper.

 • Løsemiddel

  Det som inneholder et løsemiddel

 • LPG

  Også kalt flytende petroleumsgass. Rester fra oljeutvinningen vanligvis brukt som drivstoff.

 • Lysherding

  Når polymerer slutter sammen når de kommer i kontakt med lys og sånn danner et nettverk

M M: Manifold / slange - Munnstykke

M: Manifold / slange - Munnstykke

 • Manifold / slange

  En tube laget hovedsakelig av gummi, som brukes i bilindustrien til å lede luft eller drivstoff fra ulike deler av motoren.

 • Matrix / guide

  En modell som gjør det mulig å spore visse objekter eller for å overholde objektets regulative dimensjoner av et objekt.

 • MCX

  Methyl Cellulose eXtra Glue til tapet

 • MDF

  Trefiberplate med middels tetthet. Trefiberkompositt med middels tetthet, hovedsakelig brukt til dekorering og tilpassing.

 • Mercaptan

  Også kalt tion. Et organisk stoff tilsvarende alkoholer som har den egenskap å reagere med kvikksølvioner. Mercaptan kjennetegnes ved sin sterke og ubehagelige lukt.

 • Metallrensing

  En handling som tar sikte på å fjerne oksider fra overflaten på et metall.

 • Methyl cellulose

  Et vannløselig stoff som finnes i vannbaserte malingstyper, tekstiler og i fremstillingen av papp

 • Mørtel

  En blanding av sand, sement og vann. Brukes ved muring.

 • MS Polymer

  Polymersilikon tetningsmiddel

 • Munnstykke

  En smal tube som muliggjør at en væske injiseres i en åpning eller på en overflate.

N N: Neopren - Not

N: Neopren - Not

 • Neopren

  Er en syntetisk gummi. Også kalt polykloropren.

 • Nitrocellulose

  Kollodium er betegnelsen på geleaktig nitrocellulose.

 • Nivellering

  Utjevning av en vegg eller relieff, dvs. hevet overflate.

 • Not

  Beskriver en overflate som er merket med hull eller spor.

R R: Radikal - Rammeklemme, skjøte

R: Radikal - Rammeklemme, skjøte

 • Radikal

  Polymerisasjon av radikale kjemiske stoffer.

 • Rammeklemme, skjøte

  System som gjør at det mulig å klebe sammen rammer.

S S: Salpeter - Surfaktant

S: Salpeter - Surfaktant

 • Salpeter

  Rester etter bakteriell utvikling i form av hvite fibre på vegger eller gulv.

 • SBR ("Styrene-Butadiene Rubber")

  En syntetisk gummi, også kalt styrene butadien-gummi, finnes i dekk, tyggegummi og biler.

 • Selvamalgamering

  Det som automatisk kombinerer eller forener forskjelligartede elementer

 • Silikon

  Også kalt polysiloksan En allsidig polymer som benyttes i en lang rekke produkter. Det kan være flytende eller fast, og finnes i lim, tetningsmidler og andre klebeprodukter.

 • Sisal

  En fiber fra en meksikansk plante (agave) som brukes til å lage tau og enkelte tekstiler.

 • Skråkant

  En kant, f.eks. på et bord eller ramme, som er skjært i en vinkel.

 • Skuremiddel

  Et produkt som fjerner effektivt oksider fra overflaten på et metall.

 • Slik tapetserer du

  Tapetser ved å presse fra midten av tapetstripen og ut til sidene

 • Slipepapir (sandpapir, karborundum-papir)

  Ark dekket med slipemiddel, som er svært smidig og motstandsdyktig, og brukes enten manuelt eller på ulike maskiner for å glatte ut alle typer metall, treverk og plast.

 • Smeltelim

  En kontaktlim

 • Soppdreper

  Et produkt som beskytter treverket mot trespisende mikroplanter og hindre at de vender tilbake. Produktet hindrer soppvekst.

 • Spennebånd

  Et verktøy som brukes i snekring og byggvirksomhet, som gjør at to elementer kan plasseres mekanisk i kontakt med hverandre.

 • Sponplate

  Navn på en solid kompakt masse bestående av bestemte elementer (for eksempel tre)

 • Stivelsesholdig

  Inneholder stivelse.

 • Sulfonat

  SO[e]2[/e]OH Finnes i enkelte salter og estere.

 • Surfaktant

  En molekyl bestående av to deler, hvor en reagerer på vann og den andre på oljestoffer. Disse molekylene finnes f.eks. i vaskemidler.

T T: Tackifier - Trykkmåler - Title of Product

T: Tackifier - Trykkmåler

 • Tackifier

  Er klebende med det samme. Denne klebeevnen er ikke umiddelbar. Det er nødvendig med en tørkeperiode før objektet utsettes for press. Denne tørketid er angitt på produktet.

 • Tapetsering

  Refererer til den spesifikke handlingen av å lime opp tapet på vegg med en pressende bevegelse fra midten til sidene av tapetstripen.

 • Tapetseringsbord

  Arbeidsbord hvor man forbereder oppsett av tapet.

 • Teflon

  Også kalt polytetrafluoretylen eller PTFE. Polymer med høy motstand mot kjemiske produkter og varme, finnes også i ikke-selvklebende belegg.

 • Termoplast

  Et stoff som kleber når det varmes opp.

 • Termoplast

  Polymer som blir flytende og myk når den varmes opp, og kan dermed formes.

 • Tetrahydrofuran

  Også kalt THF. Ether brukes normalt som et løsemiddel.

 • Trestykke

  Et stykke tre som benyttes som et støttemiddel i anleggsarbeid. Kalles også for "brakett".

 • Trikloretylen

  C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Også kalt etylen trichloride eller trichlo. Dette er en kjemisk forbindelse brukt som løsemiddel. Det spesielle ved den, er at den ikke er meget antennelig.

 • Trykkmåler

  Et instrument for måling av trykket i en væske.

Title of Product

 • Phenolic nitril

  Fysisk kontaktlim. Klebing oppstår ved fordampning av væske.

 • Plastisol

  Lim som dannes ved spredning av polymerpulver i et mykningsmiddel.

 • Polyakryl

  Akrylklebemiddel som polymeriserer under tørking, og blir til en tykk deigaktig lim.

 • Polyamid

  Polymerer brukes i fremstillingen av plastmateriale i tekstilbransjen.

 • Polyane

  En myk, motstandsdyktig og brannfarlige plast.

 • Polyanefilm

  Vanntett plastfilm som brukes til å lage barrierer mot vann og damp. 

 • Polybenzimidazole

  Kjent under forkortelsen PBI. Et svært motstandsdyktig syntetisk fiber. Benyttes i produksjon av tau og skjøter som er meget motstandsdyktige mot høye temperaturer.

 • Polyester

  Polymers med mønstre som er forbundet gjennom ester-funksjoner.

 • Polyeten

  (CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e]  Plast i kjernen av inert plast, også forkortet PE og brukes ofte i fremstilling av plastposer.

 • Polyethane dimetakrylat

  Tokomponents lim

 • Polyetylen

  Plastmateriale

 • Polykloropren

  Ofte kalt neopren. Syntetiske elastomer.

 • Polymer

  Makromolekyler som består av repeterende mønstre. Blant denne form for polymerer, er gummi, cellulose, polyamid og polyetylen.

 • Polymerisasjon

  Skjøting av flere identiske molekyler (mønstre) for å danne en polymer makromolekyl.

 • Polymerisere

  Viser til resultatet av å sette sammen identiske molekyler for å danne en polymer.

 • Polymetyl

  Polymetyl Transparent termoplast

 • Polyol

  C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Også kalt glykol eller polyalcohol, blir brukt til å lage skum.

 • Polypropylen

  Også kalt PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e]) Polymer med propylenmønster som brukes i bilindustrien, til f.eks. støtfangere. Brukes også til emballasje i næringsmiddelindustrien og i produksjon av enkelte papirtyper.

 • Polypropylen

  Også kalt polypropylene. (CH2-CH-CH3) Polymer med propylenmønster som brukes i bilindustrien, til f.eks. støtfangere. Brukes også til emballasje i næringsmiddelindustrien og i produksjon av enkelte papirtyper.

 • Polyquinoxaline

  Polymer som brukes i ulike klebeprodukter, samt i lakk og film.

 • Polystyren

  Også kalt PS. Kommer fra polymerisering av styren. Det er mest brukte som ekspandert polystyren, i Norge best kjent under merkenavnet "Isopor". Brukes også i fremstilling av stiv plast og emballasje i næringsmiddelindustrien.

 • Polyuretan

  Også kalt PU. Uretanpolymer brukt i trelim på grunn av sine vannmotstandegenskaper.

 • Polyvinyl

  Også kalt polyvinyl polymer. En av de viktigste komponentene i hvitlim.

 • Polyvinylacetat

  CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] En termoplastisk polymer som brukes i fremstilling av lim, film, lakk og maling.

 • Polyvinylklorid

  Også kalt polychloride. CH2=CHCl Polymer brukes vanligvis i klebing og lodding, men også i etableringen av ulike typer plast, f.eks. i fremstilling av plastrør.

 • Posement

  Arbeid med dekorative detaljer

 • Preging

  En dekorasjon som består av fremhevede, kryssende linjer.

 • Prepolymer

  Blanding av monomer og polymer for polymerisasjon.

 • PTFE

  Også kalt Téflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer med høy motstandsevne mot kjemiske produkter, varme osv. Finnes i ikke-klebende belegg

 • PU

  Også kalt polyuretan Uretanpolymer brukt i trelim på grunn av sine vannmotstandegenskaper.

U U: Underlag - Uvevet

U: Underlag - Uvevet

 • Underlag

  Et element som gjennomgår forandringer, som så undersøkes etter en kjemisk reaksjon.

 • Urea-formaldehyd

  Syntetisk lim

 • Utflating

  Å sette opp en vegg eller oppreist flate på samme overflatenivå.

 • Utvidelsesskjøte

  En skjøte som tar hensyn til bevegelser som skyldes alvorlige temperaturvariasjoner.

 • Utvidet polyetylen

  Polyetylen hvor volumet er utvidet.

 • Utvidet vinyl i relieff

  En form for utvidet vinyltapet

 • Uvevet

  En tekstil av cellulose og polyester-fiber som er spesielt resistent og lett å sette opp.

V V: Vannfri - Vinylacetat

V: Vannfri - Vinylacetat

 • Vannfri

  Henviser til et element som ikke inneholder vann

 • Vannholdig

  Stoff/materiale som inneholder vann.

 • Vannløselig

  Det som er oppløselig i vann eller vannholdige miljø.

 • Vannløselig stivelse

  Bestand av intracellulære karbohydrater løselige i vann eller i et vannholdig miljø.

 • Vanntetthet

  Det som gir en beskyttelse mot fukt og vann.

 • Vinyl

  Et stoff som etter polymerisering blir til plast.

 • Vinylacetat

  CH3COO-CH = CH2 Et løst stoff i løsemidler. Finnes også i noen tekstiler og papirtyper.

W W: WRAS

W: WRAS

 • WRAS

  Rådgivende vannforskrifter om vannkvalitet.

Å Å: Å katalysere - Å utstråle

Å: Å katalysere - Å utstråle

 • Å katalysere

  Å endre hastigheten til en kjemisk reaksjon, uten å modifisere sluttproduktet til reaksjonen.

 • Å smøre

  Referer til å smøre klebemasse på noe, som f.eks. tapet.

 • Å utstråle

  Å frigjøre en væske som siver inn og kommer i kontakt med veggen.