Skip to Content
Pattex
LIM A-Å

A

Akrylnitril, styren-butadien. Termoplast som brukes i industrien for stive, lette og støpte produkter.

Salt eller kjemisk ester hvis formel er CH[e]3[/e]COO.

Også kalt "hvitlim" eller PVA og brukes spesielt i forbindelse med porøse materialer. Den brukes også til bokbinding.

CH[e]3[/e]COOCH [e] 3 [/ e] Et løsemiddel som brukes til å lage løselige organiske arter og for oppløsning av lim og cellulosebaserte fiber.

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagerer med klorsyre for å produsere vinylklorid. Den høye temperaturen på forbrenningspunktet muliggjør lodding av metaller som aluminium, inox, kobber og legeringer.

Akrylbasert syntetisk fiber.

CH[e]2[/e] = CHCOO - Ester i vinylfamilien.

Metall basert på alkalisk kalsiumhydroksid eller ammonium. Alkaliske metaller som inkluderer litium, natrium, kalium, rubidium og cesium.

Materiale som består av hydroxyde fra alkalisk eller ammonium metall.

Serie av kjemiske reaksjoner i en organisme i et miljø uten oksygen.

Også kalt anionisk tensio-aktiv. Forbindelse med en gode skum- og renseegenskaper. Finnes i vaskemidler og kosmetikk.

Utjevning av humper og hull under legging av et jevnt fundament.

B

Dekket med et tynt plastlag

Brukes til å beskrive et produkt som brytes naturlig ned og raskt omdannes til gjødsel.

Refererer til noe som er dekket med et brannsikret stoff, slik at det vanskelig vil brenne.

Refererer til bredden eller lengden til et stykke tapet. Kan også bety et stykke stoff klippet fra en rull.

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Fargeløs væske brukt som et industrielt løsemiddel

C

En maling som benytter én farge i forskjellige fargetoner.

Tidligste plast produsert fra nitrocellulose og kamfer.

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Karbohydratkomponent som finnes i veggene til vegetabilske celler.

Inneholder cellulose eller en komponent av cellulosefamilien.

Fransk offentlig forskningsinstitutt som arbeider for bedre komfort og sikkerhet i byggesektoren. Jfr. det private instituttet BRE Group i Storbritannia.

Kode som brukes til å beskrive en kryssfiner som er motstandsdyktig mot fukt og vann. Disse kodene refererer til etablerte standarder. For eksempel WBP kryssfiner i Storbritannia.

Kode som brukes til å beskrive en type kryssfiner

Såkalt superlim, som virker ved å danne en kjemisk binding med arbeidsstykkene.

Et produkt laget av cyanoakrylat.

D

En gruppe av lav-molekylvekt karbohydrater fremstilt ved hydrolyse av stivelse.

Bindeledd mellom polymerer og elastomerer.

Produsert for å ha to nivåer.

Tråder som kommer fra hamp eller lin.

E

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Etsende syre i eddik, som kan brukes antiseptisk eller desinfiserende.

Å presse plast gjennom et partikkelsjikt for å fluidifsere det.

Elastisk polymer ekstrahert fra gummitre (i Amazonas) og som omfatter gummi, naturgummi, neopren og silikon.

Kontinuerlig spredning av én væske inn i en annen, noe som produserer et heterogent miljø.

Syklisk eter til bruk i produksjon av løsemider og plast

Det som inneholder epoksid

Makromolekylær forbindelse laget av syklisk eter til bruk i produksjon av løsemidler og plast.

Også kalt PSE. Det er en hvit og solid skum, som normalt brukes til å beskytte ting.

For mye av et stoff, f.eks for mye lim.

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Hydrokarbon, også betegnet som R1150. En bestanddel av polyvinylklorid (PVC) og finnes i forskjellige plastmaterialer.

Navnet på en termoplastisk smeltelim.

F

Polymer brukt til å lage lim og klebemidler

Harpiks som kan motstå temperaturvariasjoner, brukes hovedsakelig i byggsektoren og i transportbransjen.

Det som fjerner eller avisolerer.

Et vevd eller flettet stripe laget til dekorative formål.

Teknologi som gjør det mulig å lage fleksible bindinger under ekstreme forhold og samtidig holde en høy klebeevne:

Legging av parkettgulv ved å montere sammen plankene, uten å feste dem på bakken.

Treparkett hvor plankene ikke er faste på gulvet, men kun passet sammen.

En skjøte rundt konturene av et element, f.eks. rundt en gulvflis.

G

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Et biprodukt av forsåpningen som skjer ved produksjon av visse medisiner samt ved produksjon av cellofan.

Behandling som øker klebeevnen til et gulv eller en maling.

Den nedre delen av en vegg eller en søyle i kontakt med gulvet. Ofte festet langs nederste del av veggen.

H

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Hydrokarbon

Polymer hvor termineringene er endret kunstig for å øke klebeevnen.

Polymer hvor termineringene er endret kunstig for å øke klebeevnen.

En forbindelse som består av karbon og hydrogen, men kan også referere til olje og naturgass.

En vitenskap som måle egenskapene til vann

Måler fuktigheten på et sted i forhold til varmen og fuktighetsprosenten.

I

Reparere en sprekk eller et hull.

En stiv PVC som ikke ruster.

C=N=O Økologisk kompositt brukt i produksjonen av papir, lim, tekstil og isolasjon.

K

Handlingen av en væske (heving eller forsenkning) i forhold til faste stoffer, enten ved kontakt eller nærhet.

Horisontal støtte over en dør, vindu eller karnapp som bærer muren ovenfor.

Protein eller fiber i melk og brukes som et bindemiddel i maling.

Ion eller gruppe av ioners reaksjon i katoden, det vil si når den elektriske ladningen utløses i et elektrolysør.

Egenskaper i en lim eller et bindemiddel. Det limte objektet kleber seg fast (selv vertikalt), men har ikke alle limens egenskaper. Det er viktig å vente til det er tørt, i henhold til retningslinjene, før objektet utsettes for press.

Den tiden det tar før overflaten er klar til å påføres lim.

Den tid som limen skal være påført et objekt før den oppnår korrekt klebeevne.

Meget motstandsdyktig PVC som ikke ruster.

Multi-lags plast produsert ved ekstrudering.

Blanding av eter og alkohol.

Beskriver hvordan en del av en konstruksjon holdes oppe av tre- eller metalltilfarere.

Kjemisk forbindelse av makromolekyler som består av ulike monomerer.

En lett, tynt stoff med en rynket overflate.

Refererer til modifisering av en polymer gjennom kobling av mikromolekyler

L

Med referanse til et materiale som består av flere identiske lag holdt sammen av en harpiks eller silisium.

Henviser til det å sprede lim eller klebemasse til noe. Lim for tre, papir o.l. og. klebemasse for tapet, plakater o.l.

Et stoff som kan løse opp andre stoffer uten å endre eller nedgradere deres kjemiske egenskaper.

Det som inneholder et løsemiddel

Også kalt flytende petroleumsgass. Rester fra oljeutvinningen vanligvis brukt som drivstoff.

Når polymerer slutter sammen når de kommer i kontakt med lys og sånn danner et nettverk

M

En tube laget hovedsakelig av gummi, som brukes i bilindustrien til å lede luft eller drivstoff fra ulike deler av motoren.

En modell som gjør det mulig å spore visse objekter eller for å overholde objektets regulative dimensjoner av et objekt.

Methyl Cellulose eXtra Glue til tapet

Trefiberplate med middels tetthet. Trefiberkompositt med middels tetthet, hovedsakelig brukt til dekorering og tilpassing.

Også kalt tion. Et organisk stoff tilsvarende alkoholer som har den egenskap å reagere med kvikksølvioner. Mercaptan kjennetegnes ved sin sterke og ubehagelige lukt.

En handling som tar sikte på å fjerne oksider fra overflaten på et metall.

Et vannløselig stoff som finnes i vannbaserte malingstyper, tekstiler og i fremstillingen av papp

En blanding av sand, sement og vann. Brukes ved muring.

Polymersilikon tetningsmiddel

En smal tube som muliggjør at en væske injiseres i en åpning eller på en overflate.

N

Er en syntetisk gummi. Også kalt polykloropren.

Kollodium er betegnelsen på geleaktig nitrocellulose.

Utjevning av en vegg eller relieff, dvs. hevet overflate.

Beskriver en overflate som er merket med hull eller spor.

P

Fysisk kontaktlim. Klebing oppstår ved fordampning av væske.

Lim som dannes ved spredning av polymerpulver i et mykningsmiddel.

Akrylklebemiddel som polymeriserer under tørking, og blir til en tykk deigaktig lim.

Polymerer brukes i fremstillingen av plastmateriale i tekstilbransjen.

En myk, motstandsdyktig og brannfarlige plast.

Vanntett plastfilm som brukes til å lage barrierer mot vann og damp.

Kjent under forkortelsen PBI. Et svært motstandsdyktig syntetisk fiber. Benyttes i produksjon av tau og skjøter som er meget motstandsdyktige mot høye temperaturer.

Polymers med mønstre som er forbundet gjennom ester-funksjoner.

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e]  Plast i kjernen av inert plast, også forkortet PE og brukes ofte i fremstilling av plastposer.

Tokomponents lim

Plastmateriale

Ofte kalt neopren. Syntetiske elastomer.

Makromolekyler som består av repeterende mønstre. Blant denne form for polymerer, er gummi, cellulose, polyamid og polyetylen.

Skjøting av flere identiske molekyler (mønstre) for å danne en polymer makromolekyl.

Viser til resultatet av å sette sammen identiske molekyler for å danne en polymer.

Polymetyl Transparent termoplast

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Også kalt glykol eller polyalcohol, blir brukt til å lage skum.

Også kalt PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e]) Polymer med propylenmønster som brukes i bilindustrien, til f.eks. støtfangere. Brukes også til emballasje i næringsmiddelindustrien og i produksjon av enkelte papirtyper.

Også kalt polypropylene. (CH2-CH-CH3) Polymer med propylenmønster som brukes i bilindustrien, til f.eks. støtfangere. Brukes også til emballasje i næringsmiddelindustrien og i produksjon av enkelte papirtyper.

Polymer som brukes i ulike klebeprodukter, samt i lakk og film.

Også kalt PS. Kommer fra polymerisering av styren. Det er mest brukte som ekspandert polystyren, i Norge best kjent under merkenavnet "Isopor". Brukes også i fremstilling av stiv plast og emballasje i næringsmiddelindustrien.

Også kalt PU. Uretanpolymer brukt i trelim på grunn av sine vannmotstandegenskaper.

Også kalt polyvinyl polymer. En av de viktigste komponentene i hvitlim.

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] En termoplastisk polymer som brukes i fremstilling av lim, film, lakk og maling.

Også kalt polychloride. CH2=CHCl Polymer brukes vanligvis i klebing og lodding, men også i etableringen av ulike typer plast, f.eks. i fremstilling av plastrør.

Arbeid med dekorative detaljer

En dekorasjon som består av fremhevede, kryssende linjer.

Blanding av monomer og polymer for polymerisasjon.

Også kalt Téflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer med høy motstandsevne mot kjemiske produkter, varme osv. Finnes i ikke-klebende belegg

Også kalt polyuretan Uretanpolymer brukt i trelim på grunn av sine vannmotstandegenskaper.

R

Polymerisasjon av radikale kjemiske stoffer.

System som gjør at det mulig å klebe sammen rammer.

S

Rester etter bakteriell utvikling i form av hvite fibre på vegger eller gulv.

En syntetisk gummi, også kalt styrene butadien-gummi, finnes i dekk, tyggegummi og biler.

Det som automatisk kombinerer eller forener forskjelligartede elementer

Også kalt polysiloksan En allsidig polymer som benyttes i en lang rekke produkter. Det kan være flytende eller fast, og finnes i lim, tetningsmidler og andre klebeprodukter.

En fiber fra en meksikansk plante (agave) som brukes til å lage tau og enkelte tekstiler.

En kant, f.eks. på et bord eller ramme, som er skjært i en vinkel.

Et produkt som fjerner effektivt oksider fra overflaten på et metall.

Tapetser ved å presse fra midten av tapetstripen og ut til sidene

Ark dekket med slipemiddel, som er svært smidig og motstandsdyktig, og brukes enten manuelt eller på ulike maskiner for å glatte ut alle typer metall, treverk og plast.

En kontaktlim

Et produkt som beskytter treverket mot trespisende mikroplanter og hindre at de vender tilbake. Produktet hindrer soppvekst.

Et verktøy som brukes i snekring og byggvirksomhet, som gjør at to elementer kan plasseres mekanisk i kontakt med hverandre.

Navn på en solid kompakt masse bestående av bestemte elementer (for eksempel tre)

Inneholder stivelse.

SO[e]2[/e]OH Finnes i enkelte salter og estere.

En molekyl bestående av to deler, hvor en reagerer på vann og den andre på oljestoffer. Disse molekylene finnes f.eks. i vaskemidler.

T

Er klebende med det samme. Denne klebeevnen er ikke umiddelbar. Det er nødvendig med en tørkeperiode før objektet utsettes for press. Denne tørketid er angitt på produktet.

Refererer til den spesifikke handlingen av å lime opp tapet på vegg med en pressende bevegelse fra midten til sidene av tapetstripen.

Arbeidsbord hvor man forbereder oppsett av tapet.

Også kalt polytetrafluoretylen eller PTFE. Polymer med høy motstand mot kjemiske produkter og varme, finnes også i ikke-selvklebende belegg.

Et stoff som kleber når det varmes opp.

Polymer som blir flytende og myk når den varmes opp, og kan dermed formes.

Også kalt THF. Ether brukes normalt som et løsemiddel.

Et stykke tre som benyttes som et støttemiddel i anleggsarbeid. Kalles også for "brakett".

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Også kalt etylen trichloride eller trichlo. Dette er en kjemisk forbindelse brukt som løsemiddel. Det spesielle ved den, er at den ikke er meget antennelig.

Et instrument for måling av trykket i en væske.

U

Et element som gjennomgår forandringer, som så undersøkes etter en kjemisk reaksjon.

Syntetisk lim

Å sette opp en vegg eller oppreist flate på samme overflatenivå.

En skjøte som tar hensyn til bevegelser som skyldes alvorlige temperaturvariasjoner.

Polyetylen hvor volumet er utvidet.

En form for utvidet vinyltapet

En tekstil av cellulose og polyester-fiber som er spesielt resistent og lett å sette opp.

V

Henviser til et element som ikke inneholder vann

Stoff/materiale som inneholder vann.

Det som er oppløselig i vann eller vannholdige miljø.

Bestand av intracellulære karbohydrater løselige i vann eller i et vannholdig miljø.

Det som gir en beskyttelse mot fukt og vann.

Et stoff som etter polymerisering blir til plast.

CH3COO-CH = CH2 Et løst stoff i løsemidler. Finnes også i noen tekstiler og papirtyper.

W

Rådgivende vannforskrifter om vannkvalitet.

Å

Å endre hastigheten til en kjemisk reaksjon, uten å modifisere sluttproduktet til reaksjonen.

Referer til å smøre klebemasse på noe, som f.eks. tapet.

Å frigjøre en væske som siver inn og kommer i kontakt med veggen.