Lim A-Å

A

ABS

Akrylnitril, styren-butadien. Termoplast som brukes i industrien for stive, lette og støpte produkter.

Acetat

Salt eller kjemisk ester hvis formel er CH[e]3[/e]COO.

Acetat polyvinyl

Også kalt "hvitlim" eller PVA og brukes spesielt i forbindelse med porøse materialer. Den brukes også til bokbinding.

Aceton

CH[e]3[/e]COOCH [e] 3 [/ e] Et løsemiddel som brukes til å lage løselige organiske arter og for oppløsning av lim og cellulosebaserte fiber.

Acetylen

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagerer med klorsyre for å produsere vinylklorid. Den høye temperaturen på forbrenningspunktet muliggjør lodding av metaller som aluminium, inox, kobber og legeringer.

Akryl

Akrylbasert syntetisk fiber.

Akrylat

CH[e]2[/e] = CHCOO - Ester i vinylfamilien.

Alkalisk

Metall basert på alkalisk kalsiumhydroksid eller ammonium. Alkaliske metaller som inkluderer litium, natrium, kalium, rubidium og cesium.

Alkalitet

Materiale som består av hydroxyde fra alkalisk eller ammonium metall.

Anaerobisk

Serie av kjemiske reaksjoner i en organisme i et miljø uten oksygen.

Anionisk surfaktant

Også kalt anionisk tensio-aktiv. Forbindelse med en gode skum- og renseegenskaper. Finnes i vaskemidler og kosmetikk.

Avretting

Utjevning av humper og hull under legging av et jevnt fundament.

B

Belagt med plast

Dekket med et tynt plastlag

Biologisk nedbrytbar

Brukes til å beskrive et produkt som brytes naturlig ned og raskt omdannes til gjødsel.

Brannsikker

Refererer til noe som er dekket med et brannsikret stoff, slik at det vanskelig vil brenne.

Bredde, stripe

Refererer til bredden eller lengden til et stykke tapet. Kan også bety et stykke stoff klippet fra en rull.

Butanone

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Fargeløs væske brukt som et industrielt løsemiddel

C

Camaieu

En maling som benytter én farge i forskjellige fargetoner.

Celluloid

Tidligste plast produsert fra nitrocellulose og kamfer.

Cellulose

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Karbohydratkomponent som finnes i veggene til vegetabilske celler.

Celluloseholdig

Inneholder cellulose eller en komponent av cellulosefamilien.

CSTB

Fransk offentlig forskningsinstitutt som arbeider for bedre komfort og sikkerhet i byggesektoren. Jfr. det private instituttet BRE Group i Storbritannia.

CTBH

Kode som brukes til å beskrive en kryssfiner som er motstandsdyktig mot fukt og vann. Disse kodene refererer til etablerte standarder. For eksempel WBP kryssfiner i Storbritannia.

CTBX

Kode som brukes til å beskrive en type kryssfiner

Cyanoakrylat

Såkalt superlim, som virker ved å danne en kjemisk binding med arbeidsstykkene.

Cyanosis

Et produkt laget av cyanoakrylat.

D

Dekstriner

En gruppe av lav-molekylvekt karbohydrater fremstilt ved hydrolyse av stivelse.

Dimetakrylat

Bindeledd mellom polymerer og elastomerer.

Dobbeltnivå

Produsert for å ha to nivåer.

Drevgarn

Tråder som kommer fra hamp eller lin.

E

Eddiksyre

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Etsende syre i eddik, som kan brukes antiseptisk eller desinfiserende.

Ekstrudering

Å presse plast gjennom et partikkelsjikt for å fluidifsere det.

Elastomer

Elastisk polymer ekstrahert fra gummitre (i Amazonas) og som omfatter gummi, naturgummi, neopren og silikon.

Emulsjon

Kontinuerlig spredning av én væske inn i en annen, noe som produserer et heterogent miljø.

Epoksid

Syklisk eter til bruk i produksjon av løsemider og plast

Epoksidholdig

Det som inneholder epoksid

Epoksy

Makromolekylær forbindelse laget av syklisk eter til bruk i produksjon av løsemidler og plast.

EPS

Også kalt PSE. Det er en hvit og solid skum, som normalt brukes til å beskytte ting.

Et overløp

For mye av et stoff, f.eks for mye lim.

Etylen

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Hydrokarbon, også betegnet som R1150. En bestanddel av polyvinylklorid (PVC) og finnes i forskjellige plastmaterialer.

Etylen-vinyl-acetat (EVA)

Navnet på en termoplastisk smeltelim.

F

 Fenol-formaldehyd

Polymer brukt til å lage lim og klebemidler

Fenolharpiks

Harpiks som kan motstå temperaturvariasjoner, brukes hovedsakelig i byggsektoren og i transportbransjen.

Fjernemiddel/avisolering

Det som fjerner eller avisolerer.

Flette

Et vevd eller flettet stripe laget til dekorative formål.

Flextec

Teknologi som gjør det mulig å lage fleksible bindinger under ekstreme forhold og samtidig holde en høy klebeevne:

Flytende installasjon

Legging av parkettgulv ved å montere sammen plankene, uten å feste dem på bakken.

Flytende parkett

Treparkett hvor plankene ikke er faste på gulvet, men kun passet sammen.

Fugeskjøte

En skjøte rundt konturene av et element, f.eks. rundt en gulvflis.

G

Glycero

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Et biprodukt av forsåpningen som skjer ved produksjon av visse medisiner samt ved produksjon av cellofan.

Grunning

Behandling som øker klebeevnen til et gulv eller en maling.

Gulvlist

Den nedre delen av en vegg eller en søyle i kontakt med gulvet. Ofte festet langs nederste del av veggen.

H

Heptan

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Hydrokarbon

Hybrid polymer

Polymer hvor termineringene er endret kunstig for å øke klebeevnen.

Hybrid polymer

Polymer hvor termineringene er endret kunstig for å øke klebeevnen.

Hydrokarbon

En forbindelse som består av karbon og hydrogen, men kan også referere til olje og naturgass.

Hydrometri

En vitenskap som måle egenskapene til vann

Hygrometer

Måler fuktigheten på et sted i forhold til varmen og fuktighetsprosenten.

I

Igjenfylling

Reparere en sprekk eller et hull.

Ikke-plastifisert polyvinylklorid

En stiv PVC som ikke ruster.

Isocyanat

C=N=O Økologisk kompositt brukt i produksjonen av papir, lim, tekstil og isolasjon.

K

Kapillarkrefter

Handlingen av en væske (heving eller forsenkning) i forhold til faste stoffer, enten ved kontakt eller nærhet.

Karmen

Horisontal støtte over en dør, vindu eller karnapp som bærer muren ovenfor.

Kasein

Protein eller fiber i melk og brukes som et bindemiddel i maling.

Kationaktiv

Ion eller gruppe av ioners reaksjon i katoden, det vil si når den elektriske ladningen utløses i et elektrolysør.

Klebeevne

Egenskaper i en lim eller et bindemiddel. Det limte objektet kleber seg fast (selv vertikalt), men har ikke alle limens egenskaper. Det er viktig å vente til det er tørt, i henhold til retningslinjene, før objektet utsettes for press.

Klebeklar

Den tiden det tar før overflaten er klar til å påføres lim.

Klebetørr

Den tid som limen skal være påført et objekt før den oppnår korrekt klebeevne.

Klorert polyvinylklorid

Meget motstandsdyktig PVC som ikke ruster.

Koekstrudert

Multi-lags plast produsert ved ekstrudering.

Kollodium

Blanding av eter og alkohol.

Konstruksjonsstøtte

Beskriver hvordan en del av en konstruksjon holdes oppe av tre- eller metalltilfarere.

Kopolymerer

Kjemisk forbindelse av makromolekyler som består av ulike monomerer.

Krepp

En lett, tynt stoff med en rynket overflate.

Krysskobling/retikulasjon

Refererer til modifisering av en polymer gjennom kobling av mikromolekyler

L

Laminert

Med referanse til et materiale som består av flere identiske lag holdt sammen av en harpiks eller silisium.

Lime

Henviser til det å sprede lim eller klebemasse til noe. Lim for tre, papir o.l. og. klebemasse for tapet, plakater o.l.

Løsemiddel

Et stoff som kan løse opp andre stoffer uten å endre eller nedgradere deres kjemiske egenskaper.

Løsemiddel

Det som inneholder et løsemiddel

LPG

Også kalt flytende petroleumsgass. Rester fra oljeutvinningen vanligvis brukt som drivstoff.

Lysherding

Når polymerer slutter sammen når de kommer i kontakt med lys og sånn danner et nettverk

M

Manifold / slange

En tube laget hovedsakelig av gummi, som brukes i bilindustrien til å lede luft eller drivstoff fra ulike deler av motoren.

Matrix / guide

En modell som gjør det mulig å spore visse objekter eller for å overholde objektets regulative dimensjoner av et objekt.

MCX

Methyl Cellulose eXtra Glue til tapet

MDF

Trefiberplate med middels tetthet. Trefiberkompositt med middels tetthet, hovedsakelig brukt til dekorering og tilpassing.

Mercaptan

Også kalt tion. Et organisk stoff tilsvarende alkoholer som har den egenskap å reagere med kvikksølvioner. Mercaptan kjennetegnes ved sin sterke og ubehagelige lukt.

Metallrensing

En handling som tar sikte på å fjerne oksider fra overflaten på et metall.

Methyl cellulose

Et vannløselig stoff som finnes i vannbaserte malingstyper, tekstiler og i fremstillingen av papp

Mørtel

En blanding av sand, sement og vann. Brukes ved muring.

MS Polymer

Polymersilikon tetningsmiddel

Munnstykke

En smal tube som muliggjør at en væske injiseres i en åpning eller på en overflate.

N

Neopren

Er en syntetisk gummi. Også kalt polykloropren.

Nitrocellulose

Kollodium er betegnelsen på geleaktig nitrocellulose.

Nivellering

Utjevning av en vegg eller relieff, dvs. hevet overflate.

Not

Beskriver en overflate som er merket med hull eller spor.

P

Phenolic nitril

Fysisk kontaktlim. Klebing oppstår ved fordampning av væske.

Plastisol

Lim som dannes ved spredning av polymerpulver i et mykningsmiddel.

Polyakryl

Akrylklebemiddel som polymeriserer under tørking, og blir til en tykk deigaktig lim.

Polyamid

Polymerer brukes i fremstillingen av plastmateriale i tekstilbransjen.

Polyane

En myk, motstandsdyktig og brannfarlige plast.

Polyanefilm

Vanntett plastfilm som brukes til å lage barrierer mot vann og damp.

Polybenzimidazole

Kjent under forkortelsen PBI. Et svært motstandsdyktig syntetisk fiber. Benyttes i produksjon av tau og skjøter som er meget motstandsdyktige mot høye temperaturer.

Polyester

Polymers med mønstre som er forbundet gjennom ester-funksjoner.

Polyeten

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e]  Plast i kjernen av inert plast, også forkortet PE og brukes ofte i fremstilling av plastposer.

Polyethane dimetakrylat

Tokomponents lim

Polyetylen

Plastmateriale

Polykloropren

Ofte kalt neopren. Syntetiske elastomer.

Polymer

Makromolekyler som består av repeterende mønstre. Blant denne form for polymerer, er gummi, cellulose, polyamid og polyetylen.

Polymerisasjon

Skjøting av flere identiske molekyler (mønstre) for å danne en polymer makromolekyl.

Polymerisere

Viser til resultatet av å sette sammen identiske molekyler for å danne en polymer.

Polymetyl

Polymetyl Transparent termoplast

Polyol

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Også kalt glykol eller polyalcohol, blir brukt til å lage skum.

Polypropylen

Også kalt PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e]) Polymer med propylenmønster som brukes i bilindustrien, til f.eks. støtfangere. Brukes også til emballasje i næringsmiddelindustrien og i produksjon av enkelte papirtyper.

Polypropylen

Også kalt polypropylene. (CH2-CH-CH3) Polymer med propylenmønster som brukes i bilindustrien, til f.eks. støtfangere. Brukes også til emballasje i næringsmiddelindustrien og i produksjon av enkelte papirtyper.

Polyquinoxaline

Polymer som brukes i ulike klebeprodukter, samt i lakk og film.

Polystyren

Også kalt PS. Kommer fra polymerisering av styren. Det er mest brukte som ekspandert polystyren, i Norge best kjent under merkenavnet "Isopor". Brukes også i fremstilling av stiv plast og emballasje i næringsmiddelindustrien.

Polyuretan

Også kalt PU. Uretanpolymer brukt i trelim på grunn av sine vannmotstandegenskaper.

Polyvinyl

Også kalt polyvinyl polymer. En av de viktigste komponentene i hvitlim.

Polyvinylacetat

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] En termoplastisk polymer som brukes i fremstilling av lim, film, lakk og maling.

Polyvinylklorid

Også kalt polychloride. CH2=CHCl Polymer brukes vanligvis i klebing og lodding, men også i etableringen av ulike typer plast, f.eks. i fremstilling av plastrør.

Posement

Arbeid med dekorative detaljer

Preging

En dekorasjon som består av fremhevede, kryssende linjer.

Prepolymer

Blanding av monomer og polymer for polymerisasjon.

PTFE

Også kalt Téflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer med høy motstandsevne mot kjemiske produkter, varme osv. Finnes i ikke-klebende belegg

PU

Også kalt polyuretan Uretanpolymer brukt i trelim på grunn av sine vannmotstandegenskaper.

R

Radikal

Polymerisasjon av radikale kjemiske stoffer.

Rammeklemme, skjøte

System som gjør at det mulig å klebe sammen rammer.

S

Salpeter

Rester etter bakteriell utvikling i form av hvite fibre på vegger eller gulv.

SBR ("Styrene-Butadiene Rubber")

En syntetisk gummi, også kalt styrene butadien-gummi, finnes i dekk, tyggegummi og biler.

Selvamalgamering

Det som automatisk kombinerer eller forener forskjelligartede elementer

Silikon

Også kalt polysiloksan En allsidig polymer som benyttes i en lang rekke produkter. Det kan være flytende eller fast, og finnes i lim, tetningsmidler og andre klebeprodukter.

Sisal

En fiber fra en meksikansk plante (agave) som brukes til å lage tau og enkelte tekstiler.

Skråkant

En kant, f.eks. på et bord eller ramme, som er skjært i en vinkel.

Skuremiddel

Et produkt som fjerner effektivt oksider fra overflaten på et metall.

Slik tapetserer du

Tapetser ved å presse fra midten av tapetstripen og ut til sidene

Slipepapir (sandpapir, karborundum-papir)

Ark dekket med slipemiddel, som er svært smidig og motstandsdyktig, og brukes enten manuelt eller på ulike maskiner for å glatte ut alle typer metall, treverk og plast.

Smeltelim

En kontaktlim

Soppdreper

Et produkt som beskytter treverket mot trespisende mikroplanter og hindre at de vender tilbake. Produktet hindrer soppvekst.

Spennebånd

Et verktøy som brukes i snekring og byggvirksomhet, som gjør at to elementer kan plasseres mekanisk i kontakt med hverandre.

Sponplate

Navn på en solid kompakt masse bestående av bestemte elementer (for eksempel tre)

Stivelsesholdig

Inneholder stivelse.

Sulfonat

SO[e]2[/e]OH Finnes i enkelte salter og estere.

Surfaktant

En molekyl bestående av to deler, hvor en reagerer på vann og den andre på oljestoffer. Disse molekylene finnes f.eks. i vaskemidler.

T

Tackifier

Er klebende med det samme. Denne klebeevnen er ikke umiddelbar. Det er nødvendig med en tørkeperiode før objektet utsettes for press. Denne tørketid er angitt på produktet.

Tapetsering

Refererer til den spesifikke handlingen av å lime opp tapet på vegg med en pressende bevegelse fra midten til sidene av tapetstripen.

Tapetseringsbord

Arbeidsbord hvor man forbereder oppsett av tapet.

Teflon

Også kalt polytetrafluoretylen eller PTFE. Polymer med høy motstand mot kjemiske produkter og varme, finnes også i ikke-selvklebende belegg.

Termoplast

Et stoff som kleber når det varmes opp.

Termoplast

Polymer som blir flytende og myk når den varmes opp, og kan dermed formes.

Tetrahydrofuran

Også kalt THF. Ether brukes normalt som et løsemiddel.

Trestykke

Et stykke tre som benyttes som et støttemiddel i anleggsarbeid. Kalles også for "brakett".

Trikloretylen

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Også kalt etylen trichloride eller trichlo. Dette er en kjemisk forbindelse brukt som løsemiddel. Det spesielle ved den, er at den ikke er meget antennelig.

Trykkmåler

Et instrument for måling av trykket i en væske.

U

Underlag

Et element som gjennomgår forandringer, som så undersøkes etter en kjemisk reaksjon.

Urea-formaldehyd

Syntetisk lim

Utflating

Å sette opp en vegg eller oppreist flate på samme overflatenivå.

Utvidelsesskjøte

En skjøte som tar hensyn til bevegelser som skyldes alvorlige temperaturvariasjoner.

Utvidet polyetylen

Polyetylen hvor volumet er utvidet.

Utvidet vinyl i relieff

En form for utvidet vinyltapet

Uvevet

En tekstil av cellulose og polyester-fiber som er spesielt resistent og lett å sette opp.

V

Vannfri

Henviser til et element som ikke inneholder vann

Vannholdig

Stoff/materiale som inneholder vann.

Vannløselig

Det som er oppløselig i vann eller vannholdige miljø.

Vannløselig stivelse

Bestand av intracellulære karbohydrater løselige i vann eller i et vannholdig miljø.

Vanntetthet

Det som gir en beskyttelse mot fukt og vann.

Vinyl

Et stoff som etter polymerisering blir til plast.

Vinylacetat

CH3COO-CH = CH2 Et løst stoff i løsemidler. Finnes også i noen tekstiler og papirtyper.

W

WRAS

Rådgivende vannforskrifter om vannkvalitet.

Å

Å katalysere

Å endre hastigheten til en kjemisk reaksjon, uten å modifisere sluttproduktet til reaksjonen.

Å smøre

Referer til å smøre klebemasse på noe, som f.eks. tapet.

Å utstråle

Å frigjøre en væske som siver inn og kommer i kontakt med veggen.